Sondag 12

31 Vraag: Waarom word Hy Christus, wat * beteken, *?
Antwoord: Omdat Hy deur God die Vader bestem en * en met die Heilige Gees * is (a) tot ons hoogste * en Leraar (b), wat aan ons die * raad en wil van God aangaande ons * ten volle bekend gemaak het (c); tot ons * Hoëpriester (d), wat ons met die enige * van sy * verlos het (e) en met sy * gedurigdeur by die * vir ons intree (f); tot ons ewige Koning, wat ons met sy Woord en * regeer en ons by die verlossing wat * is, * en bewaar (g).
(a) Ps 45:8; Heb 1:9; Jes 61:1; Luk 4:18. (b) Deut 18:15; Hand 3:22; 7:37; Jes 55:4. (c) Joh 1:18; 15:15. (d) Ps 110:4. (e) Heb 10:12, 14; 9:12, 14, 28. (f) Rom 8:34; Heb 9:24; 1 Joh 2:1; Rom 5:9, l0. (g) Ps 2:6; Sag 9:9; Matt 1:5; Luk l:33; Matt 28:18; Joh 10:28 Op 12:10, 11.
32 Vraag: Waarom word jy 'n * genoem (a)?
Antwoord: Omdat ek deur die geloof 'n * van Christus is (b) en daardeur deel aan sy * het (c) sodat ek sy Naam kan * (d), myself as 'n lewende * aan Hom kan * (e) en in hierdie lewe met 'n vrye gewete teen die * en die * kan stry (f) en hierna met Christus in * oor alle skepsels kan * (g).
(a) Hand 11:26. (b) 1 Kor 6:15. (c) 1 Joh 2:27; Hand 2:17. (d) Matt 10:32; Rom 10:10. (e) Rom I2:1; 1 Pet 2:5, 9; Op 1:6; 5:8, 10. (f) 1 Pet 2:11; Rom 6:12, 13; . Gal 5:16, 17; Ef 6:11; 1 Tim 1:18, 19. (g) 2 Tim 2:12; Matt 25:34.

12

Regskliek om PDF af te laai

Parallelle Kategismus

Oplossing