Sondag 10

27 Vraag: Wat verstaan jy onder die * van God?
Antwoord: Die almagtige en * krag van God (a) waardeur Hy hemel en * en al die * asof met sy hand nog * en so * (b) dat * en gras, reën en * (c), * en onvrugbare jare, voedsel en * , gesondheid en * (d), rykdom en * (e) en alles, ons nie per * nie, maar uit sy Vaderhand * (f).
(a) Hand 17:25-28; Jer 23:23, 24; Jes 29:15, 16; Eseg 8:12. (b) Heb 1:3. (c) Jer 5:24; Hand 14:17. (d) Joh 9:3. (e) Spr 22:2. (f) Matt 10:29; Spr 16:33.
28 Vraag: Wat * dit ons dat ons weet dat God alles * het en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou?
Antwoord: Dat ons in alle teëspoed * (a) en in * dankbaar (b) kan wees. * dat ons ook vir die toekoms 'n vaste * in ons getroue God en Vader (c) kan stel dat geen skepsel ons van sy * sal skei nie (d), aangesien alle skepsels so in sy * is dat hulle sonder sy wil nie kan roer of * nie (e).
(a) Rom 5:3; Jak 1:3; Ps 39:10; Job 1:21, 22. (b) 1 Tess 5:18; Deut 8:10. (c) Ps 55:23; Rom 5:4. (d) Rom 8:38, 39. (e) Job 1:12; 2:6; Spr 21:1; Hand 17:2.

 

10

Regskliek om PDF af te laai

Parallelle Kategismus

Oplossing