Hoofstuk: 5VD Paragraaf: 6.

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Die leer van die * van die * en van die * is, kragtens sy eie aard en wese, 'n kussing vir die sondige natuur en * vir die vroomheid, goeie sedes, * en ander heilige handelinge. Daarteenoor is dit selfs * om daaraan te twyfel.
Die Sinode leer: Daarmee wys hulle immers dat hulle die krag van die Goddelike genade en die werking van die * Gees wat in ons woon nie ken nie. Ook weerspreek hulle die apostel Johannes wat met uitdruklike * die teendeel in sy, eerste brief leer: Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons * dat ons, wanneer Hy verskyn, aan Hom * sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie * op Hom het, reinig homself soos Hy * is. Buitendien word hulle weerlê deur die voorbeeld van die heiliges van die Ou en Nuwe Testament. Hoewel hulle van hulle volharding en saligheid * was, het hulle nogtans in die gebede en ander geloofshandelinge volhard.

Hoofstuk: 5VD Paragraaf: 7.

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Die geloof van hulle wat * 'n tyd lank glo, verskil net in * van die regverdigende en saligmakende geloof.
Die Sinode leer: Christus stel immers self duidelik in Matteus 13:20(-23) en Lukas 8:13(-15) en volgende * nog 'n drieledige onderskeid vas tussen hulle wat net 'n tyd lank glo en die ware gelowiges. Hy sê: Eersgenoemdes ontvang die saad op rotsagtige grond, maar die gelowiges in goeie * of in goeie harte; eersgenoemdes is sonder wortel, maar die gelowiges het 'n vaste *; eersgenoemdes dra nie vrug nie, maar die gelowiges dra met standvastigheid of volharding in verskillende * hulle vrugte.

Hoofstuk: 5VD Paragraaf: 8.

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Dit is nie ongerymd dat die mens sy * wedergeboorte * en daarna weer, selfs baie keer, * word nie.
Die Sinode leer: Met hierdie leer ontken hulle die onverderflikheid van die * van God waardeur ons weergebore word, en kom hulle in * met die getuienis van die apostel Petrus: Julle wat wedergebore is, nie uit * saad nie, maar uit onverganklike.

Hoofstuk: 5VD Paragraaf: 9.

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Christus het nêrens * dat die gelowiges in die geloof onfeilbaar sou volhard nie.

Die Sinode leer: Hulle weerspreek Christus self, wat sê: Maar Ek het vir jou gebid, Petrus, dat jou geloof nie mag ophou nie; en die * Johannes, wat getuig dat Christus nie alleen vir die * gebid het nie, maar ook vir almal wat deur hulle woord sou glo: Heilige Vader, bewaar hulle in u Naam en: Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld * nie, maar dat U hulle van die * bewaar.
Aflaai Oplossing