Hoofstuk: 5VD Paragraaf: 3.

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Die ware gelowiges en * kan nie alleen * en onherroeplik uit die * geloof, die genade en saligheid * nie, maar val inderdaad ook dikwels daar uit en gaan vir ewig verlore.
Die Sinode leer: Hierdie opvatting maak juis die genade van die regverdiging en die wedergeboorte en die voortdurende * deur Christus kragteloos. Dit is ook in stryd met die * woorde van die apostel *: As Christus vir ons gesterf het toe ons nog * was, veel meer dan sal ons, noudat ons geregverdig is in sy *, deur Hom * word van die *, en van die * Johannes: Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy * in hom bly; en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Net so is dit in teëspraak met die woorde van Jesus Christus: Ek gee my * die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My * wat hulle aan My gegee het, is groter as almal: en * kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie.

Hoofstuk: 5VD Paragraaf: 4.

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Die ware * en wedergeborenes kan die sonde tot die dood of dié teen die Heilige Gees begaan.
Die Sinode leer: Dieselfde apostel *, nadat hy in 1 Johannes 5:16, 17 * gemaak het van hulle wat tot die dood sondig, en dit * het om vir hulle te *, voeg * in v. 18 daarby: Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig (naamlik met so 'n sonde) nie, maar hy wat uit God gebore is, * homself, en die * het geen vat op hom nie.

Hoofstuk: 5VD Paragraaf: 5.

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: 'n Mens kan in hierdie lewe geen * van die toekomstige volharding sonder 'n * openbaring besit nie.
Die Sinode leer: Deur hierdie leer word die vaste troos wat die ware gelowiges in hierdie lewe het, weggeneem en die twyfel van die * weer in die kerk ingevoer. Die heilige Skrif lei egter hierdie sekerheid nie telkens uit 'n besondere en buitengewone openbaring af nie, maar uit die * wat aan die kinders van God eie is, en uit die standhoudende * van God. Dit kom veral na vore by die apostel Paulus in Romeine 8:39: Geen skepsel sal ons skei van die liefde van God wat daar in Christus onse Here is nie en by Johannes: Hy wat sy gebooie bewaar, bly in Hom en Hy in hom. En * weet ons dat Hy in ons bly: aan die Gees wat hy ons gegee het.

Aflaai Oplossing