Hoofstuk: 5VD Paragraaf: 1.

Daarom verwerp die Sinode die dwaling van hulle wat leer: Die * van die ware gelowiges is nie 'n * van die * of 'n gawe van God wat deur die dood van * verwerf is nie. Dit is 'n voorwaarde (soos hulle sê) van die nuwe * wat die mens, voor sy finale uitverkiesing en *, deur sy vrye wil moet *.
Die Sinode leer: Die heilige Skrif getuig * dat die volharding die vrug is van die uitverkiesing en dat dit deur die * van die dood, die * en die * van Christus aan die uitverkorenes gegee word: Die uitverkorenes het dit * en die ander is verhard, ook Romeine 8:32-35: Hy wat selfs sy eie * nie gespaar nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles * skenk nie? Wie sal * inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat *? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die * van God is, wat ook vir ons *. Wie sal ons skei van die liefde van Christus?

Hoofstuk: 5VD Paragraaf: 2.

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: God gee die gelowige wel * krag om te volhard en is * om dit in hom te bewaar, * die mens sy plig doen. Al is alles wat nodig is om in die geloof te volhard en wat God wil gebruik om die geloof te *, ook in werking gestel, dan nog hang dit * van die oordeel van die wil af of die mens sal volhard of nie sal volhard nie.
Die Sinode leer: Hierdie mening is duidelik 'n Pelagiaanse *. Terwyl dit die * vry wil maak, * hulle God van sy eer. Dit is ook in stryd met die * getuienis van die evangeliese leer wat die mens alle * tot roem ontneem en die lof vír hierdie weldaad alleen aan die genade van God *. Dit is verder ook in stryd met die * van die apostel: Dit is God wat ons ook sal bevestig tot die einde toe, om in die dag dat onse Here Jesus Christus onberispelik te wees.

Aflaai Oplossing