Hoofstuk: 3&4VD Paragraaf: 8.

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: God * by die * van die mens nie daardie kragte van sy * waardeur Hy die menslike wil kragtig en * tot geloof en bekering * nie. As al die * wat * gebruik om die mens te bekeer, voltooi is, kan die mens nogtans God en die * Gees, wat sy wedergeboorte * en hom weergebore wil laat word, só weerstaan - en hy doen dit inderdaad ook dikwels - dat hy sy eie wedergeboorte * en al verhinder. Dit bly dus in sy eie mag om weergebore te word of nie.
Die Sinode leer: Dit beteken niks anders nie as dat al die krag van die * van God in ons bekering * en die werking van die * God aan die wil van die mens * word. Dit is in stryd met wat die apostels leer: Ons glo na die werking van die krag van sy *, en: dat God alle welgevalle aan wat goed is, en alle werk van die geloof in ons met krag * maak, en: sy goddelike krag het ons alles * wat tot die lewe en godsvrug dien.

Hoofstuk: 3&4VD Paragraaf: 9.

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Die genade en die vrye wil is * oorsake wat * saam die begin van die bekering bewerk. Die genade gaan in hierdie * ook nie aan die werking van die wil vooraf nie. Dit wil sê: God help die * wil nie kragtig tot bekering voordat die menslike wil nie self in * kom en daarop besluit nie.

Die Sinode leer: Die ou kerk het hierdie leer al lankal by die Pelagiane * kragtens die * van die *: So * dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat * nie, maar van God wat barmhartigheid is, net so ook: Wie * jou voor? En wat het jy wat jy nie * het nie? en: Dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy *.
Aflaai Oplossing