Hoofstuk: 3&4VD Paragraaf: 6.

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Met die * bekering van die mens word geen nuwe *, kragte of * in sy wil deur God * nie. Daarom is die geloof, waardeur ons die * keer bekeer word en * genoem word, nie 'n eienskap of 'n gawe wat deur God ingestort word nie, maar net 'n * van die mens. Die geloof kan alleen 'n gawe genoem word vir * as wat die mens deur sy eie * daartoe kom.
Die Sinode leer: Daarmee * hulle die heilige Skrif, wat * dat God nuwe eienskappe van geloof, * en die besef van sy * in ons harte uitstort: Ek gee my wet in hulle * en skrywe dit op hulle hart, en: Ek sal * giet op die * en strome op die droë grond; Ek sal my Gees op jou nageslag giet, en Die liefde van God is in ons harte uitgestort deur die Heilige * wat aan ons gegee is. Hulle is ook in stryd met die * gebruik van die * van God, wat in die woorde van die * so bid: Bekeer my, dan sal ek my bekeer.

Hoofstuk: 3&4VD Paragraaf: 7.

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Die genade, waardeur ons tot God bekeer word, is niks anders as 'n * aansporing nie; of - soos ander dit verklaar - dít wat deur die * plaasvind, is die mees * manier om die mens tot bekering te bring, en pas die beste by die * natuur. Daar is geen rede waarom hierdie aansporende genade alleen nie genoeg sou wees om die natuurlike mens geestelik te maak nie. God bewerk die instemming van die wil inderdaad op geen ander manier as deur hierdie aansporing nie. Die krag van die * werking, waardeur die * werking oortref word, bestaan hierin dat God ewig goeie dinge, maar die Satan slegs tydelike voordele belowe.

Die Sinode leer: Dit is suiwer * en in stryd met die hele heilige Skrif, wat, behalwe aansporing, nog 'n ander, baie kragtiger en Goddeliker werkwyse van die Heilige Gees by die * van die mens ken: Ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van * uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van * gee.
Aflaai Oplossing