Hoofstuk: 3&4VD Paragraaf: 4.

Die Sinode * die dwaling van hulle wat leer: Die mens wat nie * is nie, is nie * en nie heeltemal * in sondes nie. Ook is alle kragte om die geestelike * te doen hom nie * nie. Hy kan nog honger en * na die geregtigheid en die lewe en kan die offer van 'n verslae en * gees, wat God welgevallig is, bring.
Die Sinode leer: Hierdie opvattings stry teen die * getuienisse van die Skrif: * was dood deur die * en die sondes, en: al die versinsels wat hy in sy hart bedink, * net sleg was. Buitendien is honger en dors na bevryding uit die ellende, na die lewe, asook die * van 'n gebroke gees aan God, slegs eie aan die wedergeborenes en aan hulle wat * genoem word.

Hoofstuk: 3&4VD Paragraaf: 5.

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Die verdorwe en * mens kan die algemene * (waaronder hulle die lig van die natuur verstaan) of die gawes wat ná die * nog in hom oorgebly het, tot sy heil gebruik. Deur dit só te gebruik kan hy 'n * genade, naamlik die evangeliese of verlossende genade en die saligheid self, geleidelik en * verkry. Op hierdie wyse betoon God Hom van sy kant bereid om Christus aan alle mense te openbaar. Hy het die middele wat vir die openbaring van Christus en vir * en bekering nodig is, aan almal genoegsaam en kragdadig geskenk.
Die Sinode leer: Behalwe die * van alle tye * die Skrif immers ook dat dit * is, want Hy maak aan * sy woorde bekend, aan Israel sy * en verordeninge. So het Hy aan geen * nasie gedoen nie; en sy verordeninge, dié ken hulle nie, en God het in die tye wat verby is, toegelaat dat al die * in hulle eie weë sou wandel, en: Hulle (naamlik * en sy reisgenote) is deur die Heilige Gees * om die woord in Asië te verkondig; en toe hulle by die grens by Misië kom, het hulle probeer om na Bithinië toe te gaan, maar die Gees van * het hulle dit nie toegelaat nie.

Aflaai Oplossing