Hoofstuk: 3&4VD Paragraaf: 1.

Daarom verwerp die Sinode die dwaling van hulle wat leer: 'n Mens kan * nie sê dat die * alleen voldoende is om die hele menslike geslag te * of om * en ewige strawwe te verdien nie.
Die Sinode leer: Hulle weerspreek immers die * wat sê: Deur een mens het die sonde in die wêreld ingekom en deur die * die dood, en so het die dood tot al die mense *, omdat almal gesondig het: en: Die oordeel was uit één tot veroordeling, en: Die * van die sonde is die dood3.

Hoofstuk: 3&4VD Paragraaf: 2.

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Die geestelike * of goeie hoedanighede en deugde soos goedheid, * en regverdigheid kon nie deel van die wil van die mens wees toe hy in die begin * is nie. Daarom kon dit in die sondeval ook nie van die wil * word nie.
Die Sinode leer: Dit is in stryd met die beskrywing van die beeld van God wat, volgens die apostel in Efesiërs 4:24, in * en heiligheid bestaan, en beide * sonder twyfel in die wil.

Hoofstuk: 3&4VD Paragraaf: 3.

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Hierdie * gawes is in die geestelike * nie van die mens se wil geskei nie, aangesien die wil op * nooit verdorwe was nie. Dit is slegs deur die verduistering van die * en wisselvalligheid van die * verhinder. Wanneer hierdie hindernisse uit die weg * is, kan die wil dan weer sy *, aangebore krag uitoefen. Dit wil sê dit kan * goeie dinge wat hom * word, self wil en self kies of nie wil en nie kies nie.
Die Sinode leer: Dit is 'n * en 'n dwaling waardeur die * van die vrye wil * word, en dit teen die uitspraak van die profeet: * is die hart bo alle dinge, ja, * is dit, en van die apostel: Onder wie (nl. die kinders van die ongehoorsaamheid) ons almal ook vroeër * het in die begeerlikhede van ons * toe ons die wil van die vlees en die sinne gedoen het.

Aflaai Oplossing