Hoofstuk: 2VD Paragraaf: 6.

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat die onderskeid tussen * en toe-eiening * om by die onversigtiges en * die denkbeeld in te prent: Dat God, vir * dit Hom betref, aan alle mense die weldade, wat deur die dood van * verkry word, in * mate wou meedeel. Dat * die vergifnis van sondes en die * lewe deelagtig word en ander nie, * van hulle * wil af wat hom aanpas by die genade wat sonder * aangebied word. Dit hang nie van die besondere * van die barmhartigheid af wat * in hulle werk, dat hulle, anders as ander mense, dié genade vir * sou toe-eien nie.
Die Sinode leer: Daardie mense wat * dat hulle hierdie onderskeiding reg voorstel probeer om die * met die verderflike Pelagiaanse dwalings te *.

Hoofstuk: 2VD Paragraaf: 7.

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Christus kon en * nie vir hulle * het vir wie God volkome * en tot die ewige lewe * het nie. Inderdaad het Hy ook nie vir hulle gesterf nie, omdat hulle die dood van Christus nie * gehad het nie.
Die Sinode leer: Hulle * die apostel wat sê: Christus het my liefgehad en het Homself vir my *. Met dieselfde strekking sê hy: Wie sal beskuldiging * teen die uitverkorenes van God? God is dit wat * maak. Wie kan ons *? Christus is dit wat gesterf het, juis vir hulle. Hulle weerspreek ook die * wat sê: Ek lê my lewe af vir die *; Dit is my gebod, dat julle mekaar moet liefhê net soos Ek julle liefgehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy * gee.

Aflaai Oplossing