Hoofstuk: 2VD Paragraaf: 3.

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Christus het deur sy * vir niemand met sekerheid die saligheid verdien nie; ook nie die geloof waardeur hierdie voldoening van Christus kragdadiglik tot * toegeëien word nie. Hy het daarenteen, slegs die mag of die * wil vir die * verwerf om * met die mense te handel en om nuwe voorwaardes, soos Hy wil, voor te skrywe. Die uitvoering daarvan sou van die vrye wil van die mens afhang. Dit sou dus kon gebeur dat óf * óf alle mense dit sou vervul.
Die Sinode leer: Hierdie mense minag die dood van Christus volkome en * op geen wyse die vernaamste vrug of * wat daardeur verkry is nie. Hulle roep weer die * van Pelagius uit die hel terug.

Hoofstuk: 2VD Paragraaf: 4.

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: God die Vader het 'n nuwe genadeverbond met die mense deur die * van die * van Christus gesluit. Hierdie verbond bestaan nie * dat ons deur ons geloof, vir sover dit die verdienste van Christus *, voor God * en salig gemaak word nie. Dit bestaan daarin dat God, nadat Hy die * van die volmaakte gehoorsaamheid aan die Wet * het, nou die geloof self en die onvolmaakte geloofsgehoorsaamheid as * gehoorsaamheid aan die Wet * en dit dan uit genade waardig ag om dit met die ewige lewe te beloon.
Die Sinode leer: Hierdie * weerspreek die Skrif: Hulle word deur sy * sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in * Jesus is. Hom het God voorgestel in sy * as 'n versoening deur die geloof1. Met die goddelose * voer hulle 'n nuwe en * leer oor regverdiging van die mens voor God in. Dit is in stryd met die eenstemmige belydenis van die hele kerk.

Hoofstuk: 2VD Paragraaf: 5.

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Alle mense is in die * van die versoening en in die genade van die * opgeneem, sodat niemand vanweë die * aan die verdoemenis * is of verdoem moet word nie, maar dat alle mense van hierdie sondeskuld vry is.
Die Sinode leer: Hierdie mening is in * met die Skrif wat verklaar dat ons van nature kinders van die * is.

Aflaai Oplossing