Hoofstuk: 2VD Paragraaf: 1.

Daarom verwerp die Sinode die dwaling van hulle wat leer: God die * het sy Seun tot die * bestem sonder 'n sekere en * besluit om * sekerlik * te maak. Die noodsaaklikheid, * en waardigheid van die verdienste van die dood van * sou gevolglik ongeskonde, in alle dele *, volkome en as een * kon bestaan selfs al sou geen * mens ooit * gedeel het in die * wat Hy verwerf het nie.
Die * leer: Hierdie leer verag die * van God die Vader en die verdienste van * Christus en is in stryd met die * Skrif. Ons Verlosser sê immers: Ek lê my lewe af vir die * en Ek ken hulle. En die profeet * sê van die Verlosser: as sy * 'n skuldoffer aangebied het, sal Hy 'n * sien; Hy sal die * verleng, en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Verder weerspreek dit die * waarmee ons bely dat ons aan die kerk glo.

Hoofstuk: 2VD Paragraaf: 2.

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Dit was nie die doel van die dood van Christus om die nuwe verbond van die genade werklik deur sy * te bevestig nie. Dit was alleen maar om vir die Vader eenvoudig die reg te verwerf om * met die mense 'n * van die genade of van die werke, net soos Hy wil, te kan sluit.
Die Sinode leer: Dit is * in stryd met die Skrif wat leer dat Christus * en * geword het van 'n beter, dit wil sê, van die * verbond en dat 'n * eers by 'n sterfgeval geldig is.

Aflaai Oplossing