Hoofstuk: 1VD Paragraaf: 7.

Die Sinode verwerp die dwaling van * wat leer: Daar is in hierdie lewe geen vrug, geen * en geen * van die onveranderlike uitverkiesing tot * nie, behalwe dié wat van 'n veranderlike en onsekere * afhang.
Die Sinode leer: Nie alleen is dit ongerymd om te beweer dat daar 'n onsekere sekerheid is nie, maar dit * ook met die * van die heiliges. Uit die besef van hulle uitverkiesing verheug die heiliges hulle saam met die apostel en roem hulle in hierdie * van God. In gehoorsaamheid aan * verbly hulle hulle saam met die * dat hulle name in die hemel opgeskrywe is. Ook stel hulle die besef van hulle uitverkiesing teenoor die * pyle van aanvalle van die duiwel, terwyl hulle vra: Wie sal beskuldiging * teen die uitverkorenes van God?

Hoofstuk: 1VD Paragraaf: 8.

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: God het oor niemand * kragtens sy regverdige wil * om hom in die val van * en in die gemeenskaplike staat van * en verdoemenis te laat bly nie. Ook het Hy in die gee van die * wat vir die geloof en bekering nodig is, besluit om niemand verby te gaan nie.
Die Sinode leer: Dit staan vas: Hy is * oor wie Hy wil, en Hy * wie Hy wil, en: Die is aan julle gegee om die verborgenhede van die * van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie, en: Ek loof U, Vader, * van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge * het vir die wyse en verstandige mense en dit aan * geopenbaar het. Ja, Vader, so was dit u welbehae.

Hoofstuk: 1VD Paragraaf: 9.

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Dit is nie enkel en alleen die welbehae van God wat die * is waarom Hy die evangelie eerder na die een as na die ander volk stuur nie. Dit gebeur omdat die een volk * en waardiger is as die ander aan wie die * nie meegedeel word nie.
Die Sinode leer: Dit ontken * as hy die Israelitiese volk soos volg toespreek: Kyk, aan die HERE jou God behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is. Maar net aan jou vaders het die HERE 'n welgevalle gehad om hulle lief te hê, en Hy het julle, hulle nageslag ná hulle, uit al die * uitverkies, soos dit vandag is. En Christus het gesê: Wee jou, Gorasin, wee jou, Betsaida! want as in * en Sidon die kragtige dade plaasgevind het wat in julle plaasgevind het, sou hulle hul lankal in sak en as * het.

Aflaai Oplossing