Hoofstuk: 1VD Paragraaf: 5.

Die Sinode verwerp die dwaling van * wat leer: Die * en nie-beslissende uitverkiesing van * mense tot saligheid het tot stand gekom uit die * geloof, bekering, heiligheid en *, wat óf net begin het óf al 'n tyd lank * het. Die volkome en beslissende uitverkiesing het * tot stand gekom uit die * in die vooruitgesiene geloof, in bekering, in * en in vroomheid tot die einde toe. Dit is die waarde van die * en die evangelie waarvolgens hy wat uitverkies word, * is as hy wat nie uitverkies word nie. Die *, geloofsgehoorsaamheid, heiligheid, vroomheid en volharding is dus nie * of gevolge van die onveranderlike uitverkiesing tot * nie, maar noodsaaklike voorwaardes en * daarvan. In die geval van uitverkorenes, is dit vooraf * en vooruitgesien asof hulle dit * volbring het.
Die Sinode leer: Dit is in * met die hele Skrif wat hierdie en dergelike uitsprake * weer in ons ore en * inskerp: Die uitverkiesing is nie uit die werke nie, maar uit Hom wat roep. Daar het gelowig geword almal wat verordineer was tot die * lewe. Hy het ons in Hom uitverkies ... om heilig ... te wees. Julle het My nie * nie, maar Ek het julle uitverkies. As dit deur genade is, is dit nie meer uit die * nie. Hierin is die liefde: nie dat ons God * het nie, maar dat Hy ons liefgehad het en sy Seun * het.

Hoofstuk: 1VD Paragraaf: 6.

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Nie elke uitverkiesing tot * is onveranderlik nie, maar sommige uitverkorenes kan * gaan en gaan inderdaad ook vir ewig verlore, * enige besluit van God.
Die Sinode leer: Met hierdie * dwaling maak hulle God veranderlik en vernietig die * wat die vromes uit die vastigheid van hulle uitverkiesing put. Ook weerspreek hulle die heilige Skrif wat leer dat die uitverkorenes nie verlei kan word nie; dat Christus * wat deur die Vader aan Hom gegee is, nie sal verloor nie, en dat God die wat Hy vantevore verordineer, * en geregverdig het, ook verheerlik het.

Aflaai Oplossing