Hoofstuk: 1VD Paragraaf: 3.

Die Sinode * die dwaling van hulle wat leer: Die * en voorneme van God, waarvan die * in die leer van die uitverkiesing * maak, bestaan nie daarin dat God sekere, bepaalde mense bo ander uitverkies het nie. Dit bestaan daarin dat God uit alle moontlike voorwaardes - soos byvoorbeeld die * van die wet - of uit die orde van alle dinge, die wesenlik onverdienstelike daad van die geloof en die onvolmaakte gehoorsaamheid daarvan tot 'n * vir die saligheid uitverkies het. Dit sou Hy dan genadiglik wou * as 'n volkome gehoorsaamheid en dit * ag om met die ewige lewe te *.
Die Sinode leer: Hierdie * dwaling maak die welbehae van God en die * van Christus kragteloos. Terselfdertyd word die mense deur * vrae van die waarheid van die * regverdigmaking en van die eenvoud van die Skrif weggelei. Daarmee word hierdie * van die * as onwaar bestempel: God het ons geroep met 'n heilige *, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in * Jesus geskenk is.

Hoofstuk: 1VD Paragraaf: 4.

Die * verwerp die dwaling van hulle wat leer: Die voorwaarde wat vir die uitverkiesing tot die geloof * word, is dat die mens die lig van die natuur reg moet gebruik en vroom, klein, nederig en geskik vir die ewige lewe moet wees - asof die uitverkiesing op die een of ander * van hierdie dinge sou afhang.
Die Sinode leer: Dit klink na * en is in stryd met die leer van die apostel waar hy skrywe: Ons het vroeër * in die begeerlikhede van ons * toe ons die wil van ons vlees en van die * gedoen het; en ons was van * kinders van die toorn net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid het ons deur sy * liefde waarmee Hy ons liefgehad het, toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus - uit genade is julle gered - en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus *, sodat Hy in die * wat kom, laat betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Uit genade is julle *, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag * nie.

Aflaai Oplossing