Hoofstuk: 5 Paragraaf: 14.

Dit het God * om hierdie Goddelike genadewerk deur * van die verkondiging van die * in ons te begin. So * Hy dit, sit Hy dit * en voleindig Hy dit deur die *, die * en die oordenking van die evangelie, deur die *, vermanings en * daarin en ook deur die gebruik van die * sakramente.

Hoofstuk: 5 Paragraaf: 15.

Hierdie * van die volharding van die * gelowiges, dit wil sê die heiliges, en van die * daaroor, het God tot eer van sy Naam en tot * van die gelowiges uitvoerig in sy * geopenbaar en in die harte van die gelowiges *. Die sondige * verstaan hierdie leer nie, die * haat dit, die wêreld * dit, onkundiges en huigelaars * dit en dwaalgeeste * dit. Die * van Christus het dit egter * as 'n skat van onberekenbare waarde * liefgehad en dit volhardend verdedig. God sal * dat die * dit ook in die toekoms doen. Teen God kan geen beplanning * hou nie, nog minder kan * iets teen Hom vermag. Aan hierdie * God, Vader, * en Heilige Gees, kom toe eer en heerlikheid tot in *. Amen.

Aflaai Oplossing