Hoofstuk: 5 Paragraaf: 12.

Dit is egter * onmoontlik dat hierdie * van die volharding die * gelowiges hoogmoedige en * mense sou maak. Inteendeel, dit is 'n ware * waaruit die nederigheid, die kinderlike *, die ware vroomheid, die volharding in alle *, die * gebede, die standvastigheid onder die *, die standvastigheid in die belydenis van die * en die standvastigheid van 'n blywende * in God spruit. Ook is die oordenking van hierdie * vir hulle 'n aansporing tot * en aanhoudende beoefening van dankbaarheid en * werke, soos uit die getuienisse van die * en die voorbeelde van die * blyk.

Hoofstuk: 5 Paragraaf: 13.

Wanneer die * in die volharding weer lewendig word in * wat uit 'n val in * weer opgerig word, bring dit geen ligsinnigheid of verwaarlosing van die * nie, maar eerder 'n baie * begeerte om nougeset in die * van die Here te wandel. Hierdie paaie is * gemaak. Wanneer hulle daarop loop, * hulle gevolglik die sekerheid van hulle volharding. 'n Verdere * is dat die aangesig van die * God - waarvan die aanskouing vir die gelowiges * as die lewe en die verberging * as die dood is - nie weer weens hulle * van sy Vaderlike goedheid van hulle afgewend word en hulle só in swaarder gemoedskwellings * nie.

Aflaai Oplossing