Hoofstuk: 5 Paragraaf: 1.

Hulle wat God na sy * tot die gemeenskap van sy Seun, ons Here * Christus, roep en deur die Heilige * wederbaar, * Hy wel van die heerskappy en * van die sonde. Tog verlos Hy hulle in * lewe nie * van hulle sondige * en bestaan nie.

Hoofstuk: 5 Paragraaf: 2.

Hieruit ontstaan die * sondes van swakheid, en selfs die * werke van die * is nog gebrekkig. Daarom moet hulle hulle voortdurend voor God * , hulle toevlug tot die * Christus neem, die sondige natuur hoe langer hoe * doodmaak deur die Gees van die * en heilige geloofshandelinge, en vurig na die bereiking van die volmaaktheid *. So moet hulle volhard totdat hulle, losgemaak van hierdie * liggaam, met die Lam van God in die * regeer.

Hoofstuk: 5 Paragraaf: 3.

Vanweë hierdie * van die inwonende sonde, en ook vanweë die * van die wêreld en die Satan, kan die bekeerdes nie in die genade * as hulle aan hulle eie kragte oorgelaat was nie. Maar God is *. Uit barmhartigheid bevestig Hy hulle in die genade wat eenmaal aan hulle gegee is, terwyl Hy hulle ook tot die * toe kragtig bewaar.

Aflaai Oplossing