Hoofstuk: 3&4 Paragraaf: 3.

Alle * word daarom in sonde ontvang en as * van die toorn *, onbekwaam tot * goeds wat sou kon * maak, geneig tot die kwaad, * in die sonde en * van die sonde. Sonder die * van die Heilige Gees, wat die * skenk, kan en wil hulle nie tot God * of hulle verdorwe * verbeter of onderneem om dit te * nie.

Hoofstuk: 3&4 Paragraaf: 4.

Na die * het daar in die mens tog nog 'n bietjie van die lig van die natuur oorgebly. Daardeur het hy 'n mate van * van God, van die natuurlike dinge, van die * tussen die * en onbetaamlike bly behou en * hy in sekere mate 'n * na deug en openbare gedissiplineerdheid. Vir die mens is dit * onmoontlik om deur hierdie lig van die natuur tot die saligmakende kennis van God te * en hom tot God te *. Gevolglik kan hy selfs in natuurlike en * sake hierdie lig nie reg gebruik nie. Hoe ook al, * verduister hy dit heeltemal op verskillende maniere en * dit in ongeregtigheid. * hy dit doen, is daar voor God vir hom geen * nie.

Aflaai Oplossing