Hoofstuk: 3&4 Paragraaf: 16.

Die mens het egter deur die * nie opgehou om 'n mens, toegerus met * en wil, te wees nie. Die sonde, wat die hele * geslag deurdring het, het die * van die mens nie weggeneem nie, maar dit * en in geestelike sin gedood. Daarom * hierdie Goddelike genade van die * nie in die mense asof hulle * en blokke is nie; ook vernietig dit nie die wil en sy eienskappe nie, en dwing dit nie met geweld teen sy sin nie. Die genade maak die wil * lewend, genees, verbeter en * dit tegelykertyd lieflik en kragtig. Terwyl * opstandigheid en verset vroeër volkome oorheers het, begin 'n gewillige en * gehoorsaamheid aan die Gees nou die * kry. Hierin lê die ware en geestelike * en die vryheid van ons wil. Inderdaad, as die wonderlike * van alle goeie dinge nie so met ons gehandel het nie, dan sou die mens * geen hoop hê om deur sy vrye wil uit die sondeval op te staan nie. Deur sy vrye wil het hy homself, toe hy nog * het, in die verderf *.

Hoofstuk: 3&4 Paragraaf: 17.

Die almagtige werking van God, waardeur Hy ons natuurlike lewe * en onderhou, sluit nie die gebruik uit van die * waardeur God na sy oneindige wysheid en * hierdie krag van Hom wil uitoefen nie, maar eis juis dat hulle gebruik sal word. Net so sluit hierdie * werking van God, waardeur Hy ons weergebore laat word, volstrek nie die gebruik van die * uit en werp dit ook nie omver nie. Inteendeel, die * God het dit tot 'n saad van die wedergeboorte en tot * vir die siel bestem. Die apostels, en die * wat hulle opgevolg het, het dan ook die mense oor hierdie genade van God, tot sy eer en tot onderdrukking van alle hoogmoed, * onderrig. Hulle het ook nie nagelaat om die mense * deur middel van heilige vermanings uit die evangelie, onder die * van die Woord, van die * en van die * tug te hou nie. Net so moet hulle wat in die gemeente onderrig gee of die wat * ontvang, hulle ook nie nou * om God te versoek deur die dinge te skei wat Hy na sy * wou saamvoeg nie. Deur die vermanings word die genade immers gegee, en hoe gewilliger ons ons amp uitoefen, des te * word die weldaad, wat God in ons werk, openbaar. So * God se werk op die allerbeste manier. Aan dié God alleen kom toe, vanweë die middele sowel as vanweë die verlossende * en krag daarvan, alle heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

Aflaai Oplossing