Hoofstuk: 3&4 Paragraaf: 11.

Verder: wanneer God sy * in die uitverkorenes tot * bring en die ware * in hulle werk, dan laat Hy die * nie net uiterlik aan hulle verkondig nie. Hy verlig ook nie net hulle * kragtig deur die * Gees, sodat hulle die * van die Gees van God reg verstaan en * nie. Maar deur die * werking van dieselfde Gees, wat die * skenk, dring Hy ook deur tot in die * dele van die mens, open Hy die * hart, * Hy wat hard is en besny Hy wat * is. In die wil stort Hy nuwe * in en maak die wil, wat * was, lewend; wat * was, goed; wat onwillig was, * en wat ongehoorsaam was, *. Hy beweeg en versterk die wil sodat dit, soos 'n goeie boom, * van goeie werke kan dra.

Hoofstuk: 3&4 Paragraaf: 12.

Dit is die wedergeboorte, die nuwe *, die opwekking uit die dood en die * waarvan die Skrif so * spreek wat God sonder ons in ons werk. Dit alles word * nie deur die uiterlike * alleen, deur * oorreding of op enige ander wyse in ons gewerk nie, sodat, na die * van God se werk, dit dan in die mens se mag sou lê om * te word of nie, om bekeer te word of nie. Dit is 'n volkome *, baie kragtige en tegelyk baie *, wonderlike, verborge en onbeskryflike daad van God. Volgens die getuienis van die * wat deur Hom, die * van hierdie werkinge, geïnspireer is, is dit in sy krag nie minder of * as die skepping of die opwekking van die * nie. Die gevolg is dat almal in wie se harte God op hierdie * wyse werk, sekerlik, * en * weergebore word en * glo. Dan word die wil, wat nou vernuwe is, nie alleen deur God * en beweeg nie, maar omdat dit deur God beweeg word, werk dit ook self. Daarom word ook * gesê dat die mens, deur die genade wat hy ontvang het, glo en hom bekeer.

Aflaai Oplossing