Hoofstuk: 3&4 Paragraaf: 1.

Die mens is van die * af na die * van God geskape. Verstandelik was hy * met ware en * kennis van sy Skepper en van * sake. In sy wil en * was hy met geregtigheid toegerus en sy hele * was suiwer. Hy was dus * heilig. Maar deur die * van die * en uit sy eie * wil het hy hom van God * en homself van hierdie uitnemende * beroof. Daarenteen het hy in die plek daarvan oor homself gebring: *, verskriklike duisternis * en verdorwenheid van * oordeel, boosheid, * en hardheid van sy wil en hart, sowel as * van sy hele gesindheid.

Hoofstuk: 3&4 Paragraaf: 2.

Net soos die mens ná die val was, so was ook die * wat hy voortgebring het. As * het hy verdorwe kinders voortgebring. Dit hou in dat die verdorwenheid, volgens die regverdige * van God, van * af op al sy nakomelinge oorgegaan het. Net * is hierin 'n uitsondering. Die verdorwenheid van die mens ontstaan dus nie deur navolging, soos die * vroeër beweer het nie, maar deur die * van die verdorwe natuur.

Aflaai Oplossing