Hoofstuk: 2 Paragraaf: 8.

Dit was immers die volkome * raadsbesluit, genadige wil en * van God die Vader, dat die lewendmakende en * krag van die uiters * dood van sy Seun al die uitverkorenes tot * sal strek. So het God * aan die uitverkorenes die regverdigende * geskenk om hulle daardeur * salig te maak. Dit wil sê: Dit was die wil van God dat Christus deur die * van die kruis - waarmee Hy die nuwe * bevestig het - uit elke volk, stam, * en taal húlle en hulle alleen * sal verlos, wat van ewigheid af tot die saligheid * en deur die Vader aan Hom gegee is. Ook was dit die wil van God dat Christus aan hulle die geloof sal gee wat Hy, soos ook die ander saligmakende * van die Heilige Gees, deur sy dood vir hulle * het. Verder, dat Hy hulle van al hulle sondes - sowel die * as die * wat ná en vóór die geloof begaan is - deur sy bloed sal reinig. Ten slotte, dat Hy hulle tot die einde toe * sal bewaar, en uiteindelik sonder enige vlek of * in heerlikheid by Hom sal neem.

Hoofstuk: 2 Paragraaf: 9.

Hierdie * is die gevolg van God se ewige * vir die uitverkorenes. Die besluit word van die begin van die wêreld af tot * toe kragdadig uitgevoer ondanks die vergeefse * van die magte van die doderyk. Hierdie besluit sal steeds * word, sodat die uitverkorenes op die regte tyd in een * vergader sal word. Daar sal altyd 'n * van gelowiges wees, gegrond in die bloed van Christus. Hierdie kerk moet sy Verlosser, wat sy lewe aan die * vir die kerk gegee het - soos 'n * sy lewe vir sy bruid sal gee - * liefhê en Hom met volharding dien en van nou af tot in * ewigheid verheerlik.

Aflaai Oplossing