Hoofstuk: 2 Paragraaf: 4.

Hierdie * het daarom so 'n groot * en waarde, omdat Hy wat dit * het, nie alleen 'n ware en * heilige * is nie, maar ook die * Seun van God. Hy is saam met die * en die Heilige Gees een en dieselfde ewige en * Wese. So moes ons * dan ook wees. Boonop het sy dood so 'n * krag en waarde, omdat Hy geweet het dat Hy die * van God en die vloek, wat ons deur ons * verdien het, gedra het.

Hoofstuk: 2 Paragraaf: 5.

Verder is dit die * van die evangelie dat elkeen wat in die gekruisigde Christus glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hierdie belofte moet aan alle volke en mense, aan wie God na sy welbehae die evangelie stuur, sonder enige onderskeid verkondig en bekend gestel word, met die eis tot bekering en geloof.

Hoofstuk: 2 Paragraaf: 6.

Baie wat deur die evangelie geroep is, bekeer hulle nie, glo nie in * nie, maar * in ongeloof. Dit gebeur, nie omdat die * wat Christus aan die kruis * het, gebrekkig of onvoldoende is nie, maar deur * eie skuld.

Hoofstuk: 2 Paragraaf: 7.

Almal wat egter * glo en deur die dood van Christus van die sonde * en van die * gered word, ontvang hierdie * slegs uit die genade van God. Hierdie * is van * af in Christus aan hulle gegee, sonder dat Hy dit aan enigiemand * is.

Aflaai Oplossing