Hoofstuk: 1 Paragraaf: 8.

Hierdie * is nie veelvoudig nie, maar een en * vir almal wat * word, in die Ou sowel as in die Nuwe* . Die * verkondig * aan ons net een welbehae, * en raad van die * van God. Hiervolgens het Hy ons van * af uitverkies tot die * sowel as tot die heerlikheid, tot die saligheid * as tot die * na die saligheid wat Hy * het, sodat ons * kan wandel.

Hoofstuk: 1 Paragraaf: 9.

Hierdie uitverkiesing het nie op * van vooruitgesiene geloof, * , heiligheid of enige ander goeie * of * van die mens tot * gekom nie. Dit alles kan * vooraf as rede of * vir die uitverkiesing van die mens vereis word nie. Die uitverkiesing is immers die geloof van * en geloofsgehoorsaamheid, heiligheid, *.  Daarom is die uitverkiesing die * van alle saligheid waaruit geloof, heiligheid en al die ander saligmakende gawes, en uiteindelik die ewige lewe self, as * en gevolge daarvan voortvloei. Die * getuig immers: Om heilig en sonder gebrek voor Hom te wees,  en nie ómdat ons * so was nie

Aflaai Oplossing