Hoofstuk: 1 Paragraaf: 7.

Hierdie * is 'n onveranderlike * van God. Daarvolgens het Hy nog voor die skepping 'n * aantal mense uit die hele * geslag uitverkies. Hierdie menslike * het deur hulle eie * van hulle oorspronklike * in sonde en * verval. Die uitverkorenes is dus nie * of waardiger as die ander nie, maar * saam met die ander in die gemeenskaplike* . Nogtans het Hy hulle, uit volkome * welbehae van sy wil en uit * genade, tot die saligheid in * uitverkies God het Christus ook van ewigheid af tot * en Hoof van al die uitverkorenes en tot * van die saligheid gestel. So het Hy ook besluit om die uitverkorenes aan Christus te gee om hulle salig te maak. Deur sy Woord en Gees roep en trek God die uitverkorenes * tot gemeenskap met Hom. Hy het dus * om aan die uitverkorenes die * geloof in Christus te gee, hulle te regverdig en te * en om hulle, wat * in die gemeenskap van sy * bewaar word, uiteindelik as * van sy barmhartigheid en tot lof van sy * en * genade te verheerlik. Soos geskrywe is: In Christus het * ons uitverkies voor die * van die wêreld om heilig en sonder * voor Hom te wees, deurdat Hy ons * het om ons vir sy * vir Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die * van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die *; en elders: Die wat Hy * verordineer het, dié het Hy ook* ; en die wat Hy geroep het, dié het Hy ook* ; en die wat Hy geregverdig het, dié het Hy ook verheerlik.

Aflaai Oplossing