Hoofstuk: 1 Paragraaf: 4.

Die * van God bly op hulle wat hierdie * nie glo nie. Hulle wat die evangelie egter * en die Verlosser, * , met 'n ware en * geloof omhels, word deur Hom van die toorn van God en van die * verlos, en Hy skenk hulle die ewige lewe.

Hoofstuk: 1 Paragraaf: 5.

Die * of skuld van daardie ongeloof, net * van alle ander sondes, lê * nie by God nie, maar by die mens. Die geloof in Jesus * en die * deur Hom is egter 'n * van God. Soos * is: Uit genade is julle gered, deur die* , en dit nie uit * nie: dit is die * van God, ook: Dit is aan julle * gegee om in Christus te glo.

Hoofstuk: 1 Paragraaf: 6.

Dat God aan * mense in die tyd die gawe van die geloof * en aan ander dit nie skenk nie, volg uit sy * besluit. Immers: Aan God is al sy * van ewigheid af bekend, en Hy doen alles volgens die * van sy wil. Volgens hierdie besluit maak God genadiglik die * van die * ontvanklik - hoe verhard hierdie harte ook al mag wees - en * hulle om tot geloof. Hulle wat egter nie uitverkies is nie, laat Hy volgens sy regverdige oordeel in hulle boosheid en verharding bly. Hierin veral kom vir ons tot openbaring die * , barmhartige en * regverdige onderskeiding tussen die mense wat * ewe verlore is. Dit is die besluit van die uitverkiesing en verwerping wat in die * van God geopenbaar is. *, onreine en onstandvastige mense * hierdie leer tot hulle eie verderf, maar aan die * en godvresendes gee dit 'n onuitspreeklike *.

Aflaai Oplossing