Hoofstuk: 1 Paragraaf: 17.

Die * van God, waaruit ons die wil van God * ken, getuig daarvan dat die * van die gelowiges * is. Hulle is nie van * heilig nie, maar * die * waarin hulle saam met hulle * opgeneem is. Gelowige ouers moet daarom nie twyfel aan die uitverkiesing en * van hulle kinders wat God in hulle kinderjare uit hierdie lewe * nie. 

Hoofstuk: 1 Paragraaf: 18.

Teen iemand wat oor hierdie * van die onverdiende uitverkiesing en * van die regverdige verwerping in * is, stel ons die woorde van die *: O, mens, wie is jy wat teen God antwoord? ; en ook die woorde van ons Saligmaker: Of * dit my nie vry om met my eie goed te maak wat ek wil nie?  Maar ons wat hierdie verborgenhede * en met * aanbid; roep saam met die apostel uit: O diepte van die rykdom en * en * van God! Hoe ondeurgrondelik is sy * en onnaspeurlik sy weë! Want wie het die gedagte van die Here geken of wie was sy * gewees? Of wie het iets aan Hom gegee, dat dit * moet word? Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die * tot in ewigheid! Amen.

 

Aflaai Oplossing