Hoofstuk: 1 Paragraaf: 15.

Verder * die heilige Skrif hierdie ewige en onverdiende * van ons * baie duidelik aan en verkondig dit * aan ons. Dit getuig * dat nie alle mense uitverkies is nie, maar dat sommige nie uitverkies is nie of in die * uitverkiesing van God verbygegaan is. God het besluit om hulle, na sy * vrye, regverdige, * en onveranderlike *, in die gemeenskaplike ellende te laat bly. Daarin het hulle hulleself deur hulle eie skuld gestort. God het immers besluit * nie aan hulle die saligmakende * én die genade van die * te gee nie. Om sy geregtigheid te openbaar, het God besluit om hierdie mense aan hulleself oor te laat, hulle onder sy * oordeel te laat bly en om hulle nie alleen oor hulle ongeloof nie, maar ook oor al hulle ander * te veroordeel en ewig te straf. Dit is die * van die verwerping, wat God hoegenaamd nie tot * van die sonde maak nie, want dit sou 'n * gedagte wees. Inteendeel, dit sê juis dat God 'n gedugte, onberispelike en regverdige * is wat die sonde straf

Hoofstuk: 1 Paragraaf: 16.

Hulle wat die * geloof in Christus, die * vertroue, die gewetensrus, die * van kinderlike gehoorsaamheid en die * in God deur * nog nie ten volle ervaar nie  -ofskoon hulle die middele gebruik waardeur God hulle beloof, het om hierdie dinge in * te bewerk - moet nie * word wanneer hulle van die verwerping hoor nie. Hulle moet hulleself ook nie onder die * reken nie, maar ywerig voortgaan om die middele te gebruik, * verlang na die tyd van oorvloediger genade en dit ook met eerbied en ootmoed verwag. Hulle wat * begeer om hulle tot God te bekeer, om Hom alleen gehoorsaam te wees en van die * van die dood verlos te word, maar op die pad van die * en die geloof nog nie so ver gekom het as wat hulle wel wou nie, behoort nog minder die leer van die verwerping te *. Die barmhartige God het immers beloof dat Hy die dowwe * nie sal uitblus en die * riet nie sal verbreek nie. Maar hierdie leer is tereg * vir almal wat God en die Verlosser, Jesus Christus, verag en hulleself geheel en al aan wêreldse sorge en * begeertes oorgegee het. Dit sal so bly * hulle hulle nie met erns tot God bekeer nie.

 

Aflaai Oplossing