Hoofstuk: 1 Paragraaf: 10.

Die * van hierdie genadige uitverkiesing is * slegs die * van God. Dit bestaan nie daarin dat Hy uit alle moontlikhede * menslike hoedanighede of * as 'n voorwaarde vir die * uitgekies het nie. Dit bestaan wel * dat Hy sekere bepaalde mense uit die hele * van sondaars as sy * aangeneem het. Soos geskrywe is: Toe die kinders nog nie * was en nog geen goed of * gedoen het nie, ..., is vir haar (nl. *) gesê: Die oudste sal die * dien. Soos geskrywe is: * het Ek liefgehad en * het Ek gehaat; en: Daar het gelowig * almal wat * was tot die ewige lewe.

Hoofstuk: 1 Paragraaf: 11.

God self is *, onveranderlik, * en almagtig, en daarom kan sy daad van uitverkiesing nie * gemaak, oorgedoen, verander, * of afgebreek word nie. Die uitverkorenes kan ook nie * of in getal verminder word nie.

Hoofstuk: 1 Paragraaf: 12.

Die uitverkorenes word op God se * van hulle ewige en onveranderlike uitverkiesing tot saligheid verseker. Dit gebeur verskillend en nie vir * in gelyke * nie. Hierdie versekering ontvang hulle nie as hulle * die verborgenhede en * van God probeer deursoek nie. Hulle ontvang die sekerheid egter as hulle in hulleself die onfeilbare * van die uitverkiesing, soos in die Woord van God *, met geestelike blydskap en * vreugde waarneem. Hierdie onfeilbare vrugte van die uitverkiesing is die ware * in Christus, die * vrees van God, die * oor die sonde volgens die wil van God, die honger en * na die geregtigheid, ensovoorts.

Aflaai Oplossing