Op hierdie blad kry u al die Skrifverwysings wat in die Belydenisse aangehaal word. Die Skrifverwysings is uitgebrei op die bestaande Afrikaanse tekste. Verwysings is na beide die 1933/53-vertaling en die 1983/91-vertaling

Die Nederlandse Geloofsbelydenis
Ontstaansjaar: 1561
Plek: België (Suidelike Nederlande)
Opsteller: Guido de Brès

Volledige PDF-lêer

138 bladsye, 1.05mB

Heidelbergse Kategismus
Ontstaansjaar: 1563
Plek: Heidelberg (Duitsland)
Opsteller: Caspar Olivianus en Zagarias Ursinus

Volledige PDF-lêer

230 bladsye, 2.31mB

Dordtse Leerreëls
Ontstaansjaar: 1619
Plek: Dordtrecht (Nederland)
Opsteller: Sinode van die Nederlandse Kerke

Volledige PDF-lêer

111 bladsye , 640kB